اخبار و اطلاعیه ها


جلسه معارفه مسئول حراست مرکز آموزش علمی- کاربردی مهرام با حضور ریاست محترم حراست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان، معاونت محترم اجرایی واحد استانی، ریاست مرکز  و جمعی از مدیران مرکز در محل دفتر ریاست برگزار گردید.


دراین مراسم ریاست محترم حراست و معاونت محترم اجرایی واحد استانی به نقش و جایگاه مهم و والای حراست در مراکز اشاره نمودند و با آرزوی موفقیت و همکاری دوسویه میان مجموعه و واحد حراست حکم جناب آقای رضا سعیدی بعنوان مسئول جدید حراست مرکز آموزش علمی – کاربردی  مهرام را به ایشان تفویض نمودند.

                                                                                                                                                      

مسئول جدید دفتر حراست با بیان وظایف، ویژگیها و اهداف حراست مرکز عنوان کرد: دیدگاه حراست، دیدگاه فرهنگی و مبتنی بر شفاف سازی و رفتار هوشمندانه است و  استراتژی حراست دانشگاه براساس نقش هشدار دهنده و صیانتی، اصلاح کننده و بازسازی می باشد.

گروه: اخبار