اخبار و اطلاعیه ها


شروع کلاس ها در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از روز شنبه مورخ 97/07/31 می باشد، لازم به ذکر است که حضور دانشجو در تمامی کلاس ها الزامی بوده و با توجه به آیین نامه آموزشی، بیش از سه جلسه غیبت در هر درس منجربه حذف 3/16 آن درس برای دانشجو می گردد.