اخبار و اطلاعیه ها


کلیه متقاضیان ورود به دانشگاه در نیمسال اول سال 96 که در زمان مقرر موفق به ثبت نام سنجش نگردیده اند می توانند با در دست داشتن کلیه


مدارک جهت ثبت نام تا پایان وقت روز سه شنبه مورخ 96/07/18 به واحد آموزش مراجعه  نمایند.


لازم به ذکر است که پس از این تاریخ هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد گردید.