اخبار و اطلاعیه ها


قابل توجه دانشجویان ورودی 961


کلیه کلاس ها از روز شنبه مورخ 96/07/15 برگزار می گردد و حضور و غیاب شما از این تاریخ توسط مدرسین در کلاس ثبت خواهد گردید، با توجه به آیین نامه آموزشی، سه جلسه غیبت در هر درس منجر به حذف 3/16 آن درس می گردد، لذا اکیداً توصیه می گردد که حضور خود را در جلسات کلاسی تا پایان ترم جدی گرفته تا مشمول حذف 3/16 نگردید.