اخبار و اطلاعیه ها


بازدید دانشجویان مرکز آموزش علمی – کاربردی مهرام از شرکت یونیلیور ایران

 

در این بازدید که به همراه استاد مربوطه جناب آقای دکترخاکپور انجام گرفت در ابتدا مدیران شرکت یونیلیور ایران ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان در ارتباط با صنعت کالاهای زود مصرف و تولیدات و روش های جدید برای شناسایی کیفی و کمی محصولات و موارد مربوط به حوزه تولید توضیحاتی ارائه کردند و سپس دانشجویان از آزمایشگاه ها و خطوط تولید و بخش های مختلف کارخانه بازدید کرده و با محیط واقعی کار به طور عینی آشنا شدند.گروه: اخبار