اخبار و اطلاعیه ها


بازدید مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزش عالی علمی_کاربردی صنعت، معدن و تجارت از غرفه مرکزآموزش علمی_کاربردی مهرام

 

دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی_کاربردی کشور، دکتر احمدی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دکتر فرجی دانا مشاور علمی و آموزشی رئیس جمهور، دکتر امید بزرگ حداد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی_کاربردی، دکتر بدری معاونت اداری مالی و مدیریت منابع، دکتر موسی‌زاده مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری و دکتر امیر حسین ساوه ریاست موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت، معدن و تجارت از غرفه دستاوردهای مرکز آموزش علمی_کاربردی مهرام در نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی_کاربردی بازدید کردند. در این دیدار دکتر خاکپور، رییس مرکز آموزش علمی_کاربردی مهرام توضیحاتی پیرامون دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان مرکز ارایه نمودند. 


 

 
 

 

 


 

 


 

گروه: اخبار