خوش آمدید مهرام

بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمنمایشگاه اشتغال و توسعهمراسم جشن دانش آموختگیمراسم جشن دانش آموختگیهمایش پژوهش و فن آوریجشن فارغ التحصیلیجشن فارغ التحصیلیآزمایشگاه مهرامنمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعه

محسن آریایی فر دانشجوی مهرام شهروند نمونه قزوین شد محسن آریایی فر دانشجوی مهرام شهروند نمونه قزوین شد
کسب مقام در اولین دوره مسابقات ورزشی بین دانشگاهی مراکز علمی کاربردی
قهرمانی دانشجو غلامرضا ایروانی در مسابقات آفرود قهرمانی دانشجو غلامرضا ایروانی در مسابقات آفرود