خوش آمدید مهرام

 بازدید دکتر مهدوی نیری سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان قزوین از مرکز مهرام بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمنمایشگاه اشتغال و توسعهمراسم جشن دانش آموختگیمراسم جشن دانش آموختگیهمایش پژوهش و فن آوریجشن فارغ التحصیلیجشن فارغ التحصیلیآزمایشگاه مهرامنمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعهبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترم

برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید خواهران در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید خواهران در مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام
اعلام نتایج انتخابات شورای تعامل دانشگاه
شرکت ریاست ،کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام در راهپیمایی یوم الله 13آبان شرکت  ریاست ،کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام  در راهپیمایی یوم الله 13آبان