خوش آمدید مهرام

 بازدید دکتر مهدوی نیری سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان قزوین از مرکز مهرام بازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترمنمایشگاه اشتغال و توسعهمراسم جشن دانش آموختگیمراسم جشن دانش آموختگیهمایش پژوهش و فن آوریجشن فارغ التحصیلیجشن فارغ التحصیلیآزمایشگاه مهرامنمایشگاه اشتغال و توسعهنمایشگاه اشتغال و توسعهبازدید ریاست عالیه گروه تولیدی مهرام وهیئات مدیره محترم

بازدید جناب آقای دکتر مهدوی سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی قزوین از برگزاری آزمون مدیریت خانواده بازدید جناب آقای  دکتر مهدوی سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی قزوین از  برگزاری آزمون مدیریت خانواده
پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی مهر 94
ثبت نام مقطع کاردانی بدون کنکور

  • هفتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد همدلی همزبانی